headerphoto

Kadra nauczycielsko-administracyjna

Polska Szkola Sobotnia w Newcastle zatrudnia obecnie 6 nauczycieli posiadajacych ukonczone magisterskie studia kierunkowe uprawniajace do wykonywania zawodu w Polsce oraz QTS (Qualified Teacher Status) wymagany w Wielkiej Brytanii.

Zatrudniamy 2 nauczycieli ksztalcenia zintegrowanego, 2 polonistow, 1 historyka i 1 geografa